Formulár na vrátenie tovaru


Vyplňte svoje údaje a následne vytlačte generovaný dokument

Zadajte všetky povinné údaje a stlačte tlačídlo "Vrátiť tovar a generovať sprievodný list". Do počítača sa vám stiahne formulár, ktorý pripojíte k objednávke.

* V prípade nevyplnenia elektronického formulára alebo vytlačenia obrazovky a vyplnenia formulára perom nebude vrátenie akceptované.

Elektornické podávanie je rýchlejšie a jednoduchšie. V prípade nefunkčnosti formulára kontaktujte našu infolinku +421 917 917 801.


Ak vraciate ako firma:

Týmto žiadam o vrátenie peňazí za tovar

* Presné znenie produktu z faktúry

* Vygenerovaný súbor sa automaticky stiahne do vášho PC. Vytlačte ho a pripojte k tovaru.